FB
X

Comprometémonos a manter a precisión, confidencialidade e seguridade da súa información de identificación persoal ("Información persoal"). Como parte deste compromiso, a nosa política de privacidade rexe as nosas accións relacionadas coa recollida, uso e divulgación de información persoal. +

.

1. Introdución

Somos responsables de manter e protexer a información persoal baixo o noso control. Deseñamos unha persoa ou persoas que son responsables do cumprimento da nosa política de privacidade.

2. Identificación de fins

Recollemos, utilizamos e divulgamos información persoal para ofrecerche o produto ou servizo que solicitaches e para ofrecerche produtos e servizos adicionais que cremos que che poden interesar. Os fins para os que recompilamos a información persoal identificaranse antes ou no momento en que recollemos a información. En determinadas circunstancias, os propósitos para os que se recolle a información poden ser claros e o consentimento pode estar implícito, como o lugar onde se proporciona o seu nome, enderezo e información de pago como parte do proceso de pedido.

3. Consentimento

O coñecemento e o consentimento son necesarios para a recollida, o uso ou a divulgación da Información Persoal, excepto cando así o requira ou permita a lei. Proporcionarnos a túa información persoal sempre é a túa elección. Non obstante, a súa decisión de non proporcionar certa información pode limitar a nosa capacidade de proporcionarlle os nosos produtos ou servizos. Non lle esixiremos o consentimento para a recollida, o uso ou a divulgación de información como condición para a subministración dun produto ou servizo, excepto cando sexa necesario para poder proporcionar o produto ou servizo.

4. Recadación limitada

A información persoal recollida limitarase a aqueles detalles necesarios para os fins identificados por nós. Co seu consentimento, podemos recoller información persoal sobre vostede en persoa, por teléfono ou correspondéndoche por correo, fax ou Internet.

5. Limitación do uso, divulgación e retención

A información persoal só se pode usar ou divulgar para o propósito para o que foi recollida, a menos que vostede consentise o contrario, ou cando sexa requirida ou permitida pola lei. A información persoal só se conservará durante o período de tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que a recollemos ou segundo o requira a lei. Aínda que a túa información só é para o noso propio uso e non compartimos nin vendemos esa información, é posible que algunha información estea accesible para os socios cos que contratamos e que poden axudarnos a ofrecer os nosos servizos, como provedores de tecnoloxía de terceiros. 

6. Precisión

A información persoal manterase na forma tan precisa, completa e actualizada que sexa necesario para cumprir cos fins para os que se vai utilizar.

 7. Salvagarda da información do cliente

A información persoal estará protexida mediante garantías de seguridade adecuadas ao nivel de sensibilidade da información. Tomamos todas as precaucións razoables para protexer a súa información persoal de calquera perda ou uso, acceso ou divulgación non autorizados.

8 Apertura

Poñeremos á súa disposición información sobre as nosas políticas e prácticas con respecto á xestión da súa información persoal.

9. Acceso do cliente

Previa solicitude, informarase da existencia, uso e divulgación da súa Información Persoal, e darase acceso a ela. Pode verificar a exactitude e integridade da súa información persoal e pode solicitar que se modifique, se é o caso. Non obstante, en determinadas circunstancias permitidas pola lei, non lle revelaremos certa información. Por exemplo, é posible que non revelemos información relacionada con vostede se se fai referencia a outras persoas ou se existen restricións legais, de seguridade ou de propiedade comercial.

10. Xestión de queixas e suxestións de clientes 

Podes dirixir calquera dúbida ou consulta con respecto á nosa política de privacidade ou ás nosas prácticas por

contactando:

[protexido por correo electrónico]

Información adicional

boliñas

Unha cookie é un pequeno ficheiro de ordenador ou información que se pode almacenar no disco duro do seu ordenador cando visita os nosos sitios web. Podemos utilizar cookies para mellorar a funcionalidade do noso sitio web e, nalgúns casos, para ofrecer aos visitantes unha experiencia en liña personalizada.

As cookies son moi utilizadas e a maioría dos navegadores web están configurados inicialmente para aceptar cookies automaticamente. Pode cambiar a configuración do seu navegador de Internet para evitar que o seu ordenador acepte cookies ou para notificarlle cando reciba unha cookie para que poida rexeitar a súa aceptación. Non obstante, teña en conta que se desactiva as cookies, é posible que non experimente un rendemento óptimo do noso sitio web.

Outros sitios web

O noso sitio web pode conter ligazóns a outros sitios de terceiros que non se rexen por esta política de privacidade. Aínda que nos esforzamos por conectar só a sitios con altos estándares de privacidade, a nosa política de privacidade xa non se aplicará unha vez que abandones o noso sitio web. Ademais, non somos responsables das prácticas de privacidade empregadas polos sitios web de terceiros. Polo tanto, suxerímoslle que examine as declaracións de privacidade deses sitios para saber como se pode recoller, usar, compartir e divulgar a súa información.

Reproducir vídeo